شرکت هواسازان کاسپین

با توجه به اینکه هدف شرکت بالا بردن کیفیت تولیدات خود می باشد,لذا رضایت مشتری و ارائه خدمات پس از فروش متعهدانه با استفاده از کادری مجرب و آموزش دیده بخش مهمی از سیاستهای تولیدی این شرکت می باشد.

ارتباط با شرکت

Demo Image
 • کارخانه : 61-2848559-0282
 • دفتر مرکزی 2223626-0282
 • فاکس 2246124-0282
 • Demo Image
  مدل
  ظرفیت
  ضمانت
 • Demo Image
  مدل
  ظرفیت
  ضمانت
 • Demo Image
  مدل
  ظرفیت
  ضمانت
 • Demo Image
  مدل
  ظرفیت
  ضمانت
 • Demo Image
  مدل
  ظرفیت
  ضمانت
 • Demo Image

  Bonaparte

  Too much
  Indie Punk